Ako prebieha likvidácia firmy?

Posted by:

|

On:

|

Likvidácia firmy je trvalý zánik, ktorý sa týka konkrétnej firmy či spoločnosti. Každá firma sa musí dobrovoľne rozhodnúť či chce naozaj vstúpiť do tejto likvidácie, pretože likvidácia je nenávratná. Tento proces ma za neskorší následok, to, že firma prestáva existovať a s podnikateľské mapy za istý čas už na trvalo zmizne. Príprava na likvidáciu môže trvať aj pomerne dlhšiu dobu. Taktiež samotné rozhodnutie nemusí prísť z dňa na deň keďže sa jedna o tak dôležitú vec, ktorá sa už nikdy nebude dať vrátiť späť. Preto viac krát zvážte či sa vám do tohto procesu oplatí vstupovať, a to aj s ohľadom do budúcnosti. Likvidácia sa môžete týkať formy podnikania, ako je napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným či nejaká akciová spoločnosť.

firma

Keďže spoločnosť s ručením obmedzeným patrí u nás k najčastejšim a zároveň k najobľúbenejším formám podnikania u tak sa budem venovať práve S.R.O., dávať ju za príklad či odvolávať sa konkréte na ňu. V spoločnosti s ručením obmedzením figurujú zvyčajne aj niekoľkí spoločníci. Týmto spoločníkom prináleží aj nejaký ten finančný podiel, ktorý sa týka firmy či spoločnosti. Spoločníkov môže byť v S.R.O. Len obmedzený počet. Konkrétne ich môže byť najviac 50. Všetci spoločníci sú pevnou súčasťou danej firmy, preto majú právo aj rozhodovať o tom či firma vstúpi, ale nevstúpi do likvidácia. Za záväzky ručia len do výšky svojho vkladu. Počas samotného procesu likvidácia sa firma snaží urovnať svoje záväzky či pripadne dlhy, ktoré jej prináležia. Snaží sa uspokojiť svojich známych veriteľov. Ty podobne, ako aj niektoré úrady musia vopred vedieť, že spoločnosť sa rozhodla vstúpiť do likvidácii, a teda za krátko bude zrušená.

firma

Likvidácia to je akási príprava na samotné zrušenie. Ak by sa firma povedzme len tak zrušila ujma by sa týkala nie len firmy, ale aj samotných, veriteľov, partnerov či klientov, ktorí majú s firmou nejaký ten súvis. Tak sa firma dokáže pripraviť a vysporiadať si všetky dôležité kroky. Kto je, ale zodpovedný za samotný priebeh a tiež za informovanie zainteresovaných napríklad veriteľov. Je to spoločník si samotné vedenie? Nie túto funkciu či pozíciu vykonáva špecializovaná osoba. Môže to byť aj niekto zo štruktúry samotnej firmy. Odborne sa táto funkcia nazýva likvidátor. Stará sa o to, aby úrady, veritelia či partneri dostali včas informáciu o tom, že firma je v likvidácii. Taktiež ma na starosti informovať spoločníkov o samotnom priebehu. Okrem toho vybavuje všetky administratívne či právnické činnosty, ktoré sa týkajú samotnej likvidácie. Za vykonanú prácu ma nárok na odmenu v peňažnej hodnote 1500€. Likvidácia sa konči až vymazaným firmy z obchodného registra.