Rubrika: Business

  • Čo by ste mali vedieť o darovacej zmluve

    Darovacia zmluva sa uzatvára medzi dvoma zmluvnými stranami, a to je „darca“ a „obdarovaný“. Podľa Občianskeho zákonníka slúži darovacia zmluva na bezplatné prenechanie nehnuteľnosti, respektíve pozemku alebo bytu obdarovanému. Darovacia zmluva sa tiež dá charakterizovať ako bezplatná a dobrovoľná. Táto zmluva je platná jedine v písomnej forme, ak spĺňa všetky náležitosti, ktoré má podľa zákona […] Read more