Business

Zachytiť dôvod tvorby plesní pri úniku tepla z budovy znamená zlepšiť vnútorné prostredie

Budovy, ktoré potrebujú zistiť a presne určiť miesta úniku tepla, využívajú termovízne meranie. Je to úkon, pri ktorom sa bezkontaktne stanoví hodnota povrchových teplôt v daných stavbách a vykonáva sa pomocou špeciálnej kamery. Takto sa dopracujeme k zisteniam, ktoré umožnia lokalizovať tepelné mosty a následné problémy so vznikom plesní. Vykurovacia sezóna je už tu a v bytoch či domoch sa celodenne kúri, pretože teploty klesajú dosť nízko. Zatepľovanie fasád je v posledných rokoch veľmi častým javom, je to totiž spôsob ako zabrániť úniku tepla z interiérov do exteriéru prevažne pri starších budovách, ale aj novopostavené stavby niekedy vykazujú mierne úniky. Pri nízkych teplotách vonkajšieho prostredia a jeho kontakte s teplým vzduchom v interiéri dochádza k vzniku plesní, ktoré sú z dlhodobého hľadiska škodlivé pre zdravie ľudí.

Správnym kúrením dokážeme ušetriť

Zistiť presné miesto, kde sa teplo dostáva von, je cesta termovízneho merania možné pomocou presných technických meracích prístrojov, konkrétne termovíznej kamery. Najmodernejší typ ponúka výrobca značky FLIIR, ktorá sa vyznačuje vysokou teplotnou citlivosťou a dokáže presnejšie určiť pravdepodobné miesta s únikom tepla. Z kamery sa urobia výstupy merania, ktoré sú v podobe digitálnych snímok, nazývaných termogramy so zobrazením tepelného poľa. Touto metódou sa tak dá zachytiť výskyt a tvorba plesní v interiéroch a ich následné odstránenie.

Vyhodnocovanie údajov je potrebné

Termovízne merania objektov sa vykonávajú iba v zimnom období, pracovník, ktorý ho robí, si musí vopred naplánovať trasu aspoň jeden týždeň vopred. Trasa sa skladá s miest, ktorá začína výjazdom z Bratislavy, pokračuje do Trnavy, potom nasleduje Trenčín, Žilina, Ružomberok, Poprad a končí v Prešove. Opačný smer je od Prešova cez Poprad, Zvolen, Nitru, Trnavu až do Bratislavy. Mestá, ktoré nie sú zahrnuté v smere trasy, je možné navštíviť mimo tejto cesty, ale treba sa u vykonávateľa meraní objednať vopred. Zmyslom tohto merania je odstrániť nežiaduce prenikanie tepla cez fasády domov a všetkých stavieb, ktoré využívame a kde sa pohybujú ľudia, pretože v miestach úniku tepla sa tvoria nebezpečné plesne, ktorých dlhodobí vplyv na zdravie ľudí je negatívny.